Tag: Xxemgai | Thẻ | Tự Sướng

tự sướng là chỉ việc tạo ra các tấm hình chân dung bằng cách tự dùng điện thoại hoặc máy ảnh, để đăng lên các mạng xã hội.