Tag: Tài Tử

Ở miền Nam, từ “Tài tử” được dùng với nghĩa diễn viên không chuyên, có nghĩa là chỉ lối làm việc thiếu cố gắng. như học tài tử.