Tag: Phòng

Các loại phòng trong nhà có thể kể đến phòng khách, nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng ngủ, phòng sách, nhà kho, phòng giặt đồ (gian phòng).