Tag: Học Sinh

học sinh hay học trò là những thiếu niên hoặc thiếu nhi trong độ tuổi đi học (6–18 tuổi) đang học tại các trường tiểu học.