Tag: Em Gái

Trong tiếng Việt em gái là trẻ con gái, là người phụ nữ là em của mình hay của một người khác. ví dụ cô ấy là em gái bạn tôi.